Ako prichádza človek k odpusteniu vín?

Odpustenie je kľúčom k celému kresťanskému životu. Ak nemáme odpustené všetky hriechy, sme v nepriateľstve s Bohom, nie sme ospravedlnení, visí nad nami Boží hnev. Modlíme sa v modlitbe Pána tento úsek modlitby - odpusť nám naše viny...

Vytráca sa Božstvo Ježiša Krista, prichádza tým pádom temnota

Azda viac ako čokoľvek, sa dnes vytráca Božstvo nášho Pána Ježiša Krista. Hovorí sa o Ňom ako o veľkom človekovi, učiteľovi, majstrovi, dokonca filozofovi a to všetko len preto, aby Pán Ježiš zapadol medzi veľkých mysliteľov a náboženských vodcov. Aj samozvaní kresťania vyprázdnili Božstvo Ježiša, ktorého považujú len za človeka. Ježiš ale povedal:

Nebezpečenstvo náboženských obrazov, sošiek, krížov

Na první pohled může vypadat divně, že se takový zákaz dostal mezi deset základních principů biblického náboženství - vždyť to zdánlivě moc nedává smysl. Čemu to uškodí, ptáme se, když se věřící obklopí soškami a obrázky, pokud mu pomáhají pozvednout srdce k Bohu?

​Bůh nebo náhoda? (Dôvera Bohu VI.)

Tohle je tedy Boží prozřetelnost: Bůh zachovává a řídí svět a přivádí všechny události k určenému konci. Lidé však dnes toto učení přijímají jen zřídkakdy. Nekřesťané většinou vylučují možnost Božího stvořitelského aktu i Jeho prozřetelnost. Pro ně jsou všechny události v rukou osudu nebo náhody.

​Kristus je jediný kňaz všetkých kresťanov, iných kňazov nie je treba...

Ježiš Kristus okrem toho všetkého, čo sa v cirkvách hovorí, urobil niečo, čo sa v cirkvách nehovorí. On zrušil ľudské kňažstvo, kedy sa sám stal kňazom a prostredníkom medzi Bohom a človekom. Mnohí ľudia hovoria - veď máme kňazov, ľudí, ktorí vykonávajú obetu na oltári. Nato sa vždy pýtam protiotázkou - koľko kňazov zomrelo v rannej cirkvi, v arénach? Vieme presné číslo. Nula. Ranná cirkev kňazov nemala! 

​Ak si stal Božím dieťaťom, teraz musíš žiť ako dieťa svetla...

Po prijatí odpustenia od samotného Boha skrze spásonosný kríž a vyliatu krv nášho Pána Ježiša Krista, ktorá nás očistila od všetkých neprávostí, prichádza kresťan k tomu, že začína chápať svoju pozíciu vo svete a to pozíciu dediča kráľovstva nebeského, syna Boha otca.

​Žid, katolík, protestant - keď je zbožnosť prekážkou (Na motívy Ch.Spurgeona)

Rešpektovaný žid a Kristus...

Pre Žida je Kristus kameňom úrazu. Rešpektovaný Žid svojej doby bol osobou, ktorá sa zamerala na formálne náboženstvo so všetkou svojou osobnosťou. Žid šiel do chrámu s veľmi zbožným prístupom. Zaplatil desiatok všetkého, čo mal. Dokonca z mäty a ďalšieho korenia.

Peklo jako zakončení a absolutní smrt (Pinnock)

Biblický výklad. Evangelikální teologie staví na Bibli a ptá se, co o charakteru pekla říká Písmo. Bible zaujímá mezi všemi ostatními teologickými spisy první místo, je naším kánonem i učitelem. Ať učí o pekle cokoli, musíme to přijmout. Z toho důvodu neexistuje mezi tradicionalisty a mým stanoviskem žádný rozpor, třebaže se mnohdy pokoušejí z celé záležitosti dělat problém. Rituál, kterého se drží, bude důvěrně známý. 

Poklady v nebesiach a modlárstvo na zemi...

Mt 6:19: "Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú."
Svet vädne upadá, mení sa a to veľmi rýchlym tempom. Európa z 90-tých rokov je preč, prišlo úplne iné obdobie. Inak tomu nie je ani s materiálnym svetom.

Ako sa modliť?

Fp 4:6: "O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu."
Kresťan sa nemá o nič starať, hovorí nielen Pavol, ale aj sám Pán Ježiš. Každý deň má dosť svojho trápenia, nemáme sa starať o budúcnosť. Čo máme robiť je modliť sa. Za čo? Za každú vec čo nás len napadne, zvlášť za veci duchovné. Máme sa modliť za iných ľudí, za cirkev, spoločenstvá, zbory, kresťanov, politikov. 

Je duša večná? (Peklo a jeho problémy)

A je to tu. Téma, ktorá dal dlho dozrievala sa stáva skutočnosťou. Učenie cirkvi, Augustína, Luthera, Kalvína, Spurgeona a mnohých ďalších evanjelikálov, bolo nutné zmietnuť zo stola a nazrieť bez ich okuliarov do písiem. Bolo potrebné preskočiť všetkých týchto teológov, ktorí by sa zaiste dnes cítili urazení za tento čin, a vrátiť sa k Božiemu slovu. Návrat k Božiemu slovu bez predsudkov, vždy vedie k premene človeka.

​Ako diabol zmenil mnohé texty biblie I.

Tento článok som si chcel nechať na neskoršie. Najprv sa mi nezdal až taký podstatný, až neskôr som spozoroval, že diabol úmyselne mení texty Božieho slova, ako to urobil už v raji a napokon som prišiel nato, že nové biblie - nielen ekumenické, ale aj katolícke, jeruzalemské (katolícke), či evanjelické, sú od určitého dáta zmenené a tlačené inak, ako biblie predchádzajúce. Bol to pre mňa šok!